PONOVO
lokakuu
1-8 PoNoVo Naiset - Hatsina | 06. sunnuntai | Otteluraportti
9-2 LASB ed - PoNoVo Naiset | 06. sunnuntai | Otteluraportti
2-6 PoNoVo Naiset - Crackers | 26. lauantai | Otteluraportti
9-0 Sudet SB - PoNoVo Naiset | 26. lauantai | Otteluraportti
marraskuu
11-0 Säbäkät - PoNoVo Naiset | 16. lauantai | Otteluraportti
1-5 PoNoVo Naiset - Pelicans SB III | 16. lauantai | Otteluraportti
joulukuu
0-7 PoNoVo Naiset - LASB ed | 15. sunnuntai | Otteluraportti
10-3 Voima - PoNoVo Naiset | 15. sunnuntai | Otteluraportti
tammikuu
2-9 PoNoVo Naiset - Säbäkät | 12. sunnuntai | Otteluraportti
4-2 Pelicans SB III - PoNoVo Naiset | 12. sunnuntai | Otteluraportti
helmikuu
1-8 PoNoVo Naiset - Sudet SB | 02. sunnuntai | Otteluraportti
13-3 Crackers - PoNoVo Naiset | 02. sunnuntai | Otteluraportti
12-0 Voima - PoNoVo Naiset | 22. lauantai | Otteluraportti
3-15 PoNoVo Naiset - Hatsina | 22. lauantai | Otteluraportti