PONOVO

PoNoVo:n naisten edustusjoukkue mukana Saimaan AMK:n fysioterapeuttiopiskelijoiden opinnäytetyössä

/ PoNoVo Naiset

PoNoVo:n naisten edustusjoukkue osallistui Saimaan ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijan opinnäytetyöhön syystalvella 2018. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää joukkueen alkulämmittelyn tehokkuutta plyometrisillä harjoitteilla, joiden avulla pyritään vaikuttamaan mm. nopeaan voimantuottokykyyn.

Plyometrinen lihasvoimaharjoittelu ja sen hyödyntäminen salibandyssa

Plyometrinen lihasvoimaharjoittelu tarkoittaa harjoittelua, joka sisältää esimerkiksi erilaisia hyppyharjoitteita. Näissä hyppyharjoitteissa hyödynnetään lihasten nopean venymisen ja supistumisen tuottamaa voimaa. Lihaksen venyessä nopeasti siihen varastoituu elastista energiaa, jota pystytään hyödyntämään supistusvaiheessa räjähtävää voimaa tuottaessa.

Yhden salibandypelin (3 x 20min) aikana pelaaja tekee keskimäärin yli 200 suunnanmuutosta. Tämän takia salibandyssa on tärkeää tuottaa voimaa räjähtävästi esimerkiksi liikkeelle lähdöissä, suunnanmuutoksissa ja pysähdyksissä.

Opinnäytetyön toteuttaminen ja tulokset

Opinnäytetyössä tutkittiin kymmenen viikkoa kestävän alaraajojen plyometrisen lihasvoimaharjoittelun vaikutuksia nopeusvoimaominaisuuksiin. Lisäksi tutkittiin vaikutusta kantaluiden luuntiheyteen ja koettuun itsevarmuuteen liikunnassa. Toistuvilla luihin kohdistuvilla iskuilla on todettu yhteys luuntiheyden kasvuun ja urheilulla positiivinen yhteys henkilöiden koettuun itsevarmuuteen.

Opinnäytetyö koostui alku- ja loppumittauksista sekä harjoittelujaksosta. Opinnäyteyöhön osallistuneet pelaajat jaettiin satunnaisesti kahteen eri ryhmään. Toinen ryhmä suoritti harjoitteluohjelman harjoitteita ja toinen ryhmä jatkoi normaalisti. Harjoitteet suoritettiin alkulämmittelyiden yhteydessä kaksi kertaa ja kaksi kertaa omatoimisesti viikon aikana.

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että plyometrisellä lihasvoimaharjoittelulla pystytään kehittämään muun muassa räjähtävää voimaa. Tässä opinnäytetyössä ei havaittu muutoksia räjähtävässä voimantuotossa. Opinnäytetyöhön osallistui liian vähän pelaajia, jotta tulokset olisivat yleistettävissä. Vaikka opinnäytetyössä ei havaittu muutoksia, on plyometrinen lihasvoimaharjoittelu aikaisemman tutkimustiedon mukaan suositeltavaa räjähtävän voiman kehittämiselle.

Kirjoittajat: Samuli Lempinen & Hannes Salmi / Saimaan AMK:n fysioterapeuttiopiskelijat